Vill du bli med i vårt glada gäng?

Vi vill gärna utöka vårt glada gäng. Hos oss jobbar vi för kvalitet, trivsel och samarbete. Vi vill växa, utvecklas och trivas och vi värnar denna gemenskap. Vi tycker att det är spännande med nya personligheter – så du är alltid välkommen att skicka in din spontanansökan!

Med kvalitet menar vi –  kvalitet i utfört arbete och rättvisande bokslut. Revision enligt god revisionssed och lyhördhet för vad kunden behöver och kommer behöva. Kommunikation och pedagogik är nyckelbegrepp och vi ska vägleda kunderna för att de skall lära sig undvika misstag och få verktygen att utveckla sin verksamhet. Helt enkelt ”titta runt hörnet”.

Samarbete är viktigt för oss för att det främjar öppenhet, respekt och förståelse för varandra. Det skapar sammanhållning och trivsel i gruppen och höjer vår prestation. Så vi uppmuntrar dig till att sticka in huvudet hos en kollega och fråga om råd. Det är viktigt att du delar med dig av kunskap och erfarenhet till kollegor och kunder.

Vi respekterar varandras olikheter, därigenom skapar vi trivsel på vår arbetsplats. Vi vill ge dig möjligheten till individuell utveckling utifrån din egen drivkraft, takt och målsättning. Vi försöker därför underlätta varje medarbetares livspussel. Vi vill ge dig rimlig frihet att arbeta när du vill om dagarna. Vi har gemensamma aktiviteter såsom fester och utlandskurser. Vi uppmuntrar till att du ska hinna med att fika!

Nyfiken? Skicka din spontanansökan till oss på infosek@bakertilly.se!