Revision i Trollhättan

När du behöver hjälp med revision i Trollhättan finns Baker Tilly här för att hjälpa dig. Hos oss får du en trygg och pålitlig tjänst med en revision som alltid utförs oberoende och professionellt, helt enligt gällande lagstiftning. Revisionen ger dig en djupare insikt i ditt företags ekonomiska situation och hjälper er på vägen mot fortsatt utveckling.

Vad är en revision?

Vid en revision går en auktoriserad revisor igenom företagets årsredovisning, räkenskaper och ekonomi. En revision är en oberoende granskning av ditt företags verksamhet och er ekonomiska situation som en helhet. Vår uppgift är att identifiera eventuella risker eller problem, att hitta lösningar på dessa samt att kartlägga värdefulla möjligheter. En revision kan användas som ett verktyg för att styrka ditt företags fortsatta utveckling.

Därför är det bra att göra en revision:

  • Ger dig större kontroll över din verksamhet
  • Skapar en trygghet för dig och ditt företag
  • Ger dig en överblick över risker och möjligheter
  • Ger insikter om hur bra rutiner och processer fungerar
  • Få ett bollplank för ekonomiska frågor och utmaningar
  • Skapar en trovärdighet såväl internet som externt
  • Få en oberoende bedömning och stöd i utvecklingen

Läs mer om revision hos Revisorsinspektionen.

När du behöver revision i Trollhättan

Baker Tilly Sek hjälper dig med revision i Trollhättan. En auktoriserad revisor med kompetens och erfarenhet finns med under hela processen och allt sker efter gällande lagstiftning. Du kan därför känna dig helt trygg i ditt samarbete med oss. Vill du veta mer om oss och vad vi kan göra för just dig och din verksamhet är du hjärtligt välkommen att kontakta oss så kan vi prata vidare.