Revision - professionell granskning
av ditt företags ekonomi

På Baker Tilly SEK är vi stolta över våra professionella revisorer, som på ett tryggt och oberoende sätt granskar ditt företags ekonomi och leder er i rätt riktning. Vi går igenom era rutiner, identifierar eventuella problem och hittar lösningar. Dessutom finns vi alltid här för rådgivning, lite som ert personliga bollplank. Våra revisorer hittar du på våra kontor i Uddevalla och Ljungskile, men vi hjälper dig oavsett var du befinner dig geografiskt!

Vad innebär en revision?

Under en revision går vi igenom era ekonomiska processer, granskar dem och kommer med goda råd och rekommendationer. Här utförs oberoende analyser av t.ex. årsredovisning, bokslut, bokföring och andra räkenskaper. Vår uppgift är att identifiera och kartlägga risker och möjligheter, vilket skapar både bredare översikt och bättre kontroll över er verksamhet.

Ett företag som vill växa och utvecklas har ofta ett stort behov av att genomgå en revision, helt enkelt för att få det bekräftat att era rutiner fungerar på ett optimalt sätt. Våra revisorer ser till att era finansiella rapporter är i sin ordning, och stöttar er med rådgivning i den utsträckning som ni har behov av. Detta resulterar inte bara i trygghet och kontroll för dig och ditt företag, utan stärker även förtroendet hos era partners och kunder.

Därför behöver ditt företag en revision:

  • Skapar en trygghet för dig och ditt företag
  • Ger stöd i utvecklingen av din verksamhet
  • Ger dig en överblick över risker och möjligheter
  • För trovärdigheten såväl internt som externt
  • Ger insikter som leder till förbättringsarbete
  • Få stöd i ekonomiska frågor och utmaningar
  • Besparar er för värdefull tid och eventuella felsteg

Så går en revision till

När vi utför en revision delas processen upp i olika delar; planering, löpande granskning samt granskning av bokslut och årsredovisning. Vi hjälper er med så lite eller så mycket ni vill, och skräddarsyr gärna tjänster efter era behov. När vi arbetar gör vi det med tystnadsplikt på ett professionellt och oberoende sätt. Alla våra revisorer har lång erfarenhet och bred kompetens inom redovisning såväl som juridik och beskattning, något som krävs för att dra korrekta slutsatser från den information som ges.

Vi ser även till att kontinuerligt hålla oss uppdaterade på ändringar som sker inom alla dessa områden,  så att alla regler och rekommendationer följs. Med Baker Tilly SEK kan du därför alltid känna dig trygg med att revisionen utförs på korrekt sätt. Du kan läsa mer ingående om revision och hur det fungerar hos Revisionsinspektionen.

Behöver ditt företags ekonomi granskas?

När du känner att ditt företag behöver en knuff i rätt riktning finns vi på Baker Tilly SEK här för att hjälpa er med just det. Våra revisorer finns tillgängliga på våra kontor i Uddevalla och Ljungskile, men finns självklart här för er oavsett var ni befinner er. Hos oss får ni en auktoriserad revisor med kunskap och erfarenhet under hela arbetets gång. Kontakta oss så kan vi prata vidare om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag!