Revision i Uddevalla
och Ljungskile

Baker Tilly hjälper dig med revision i Uddevalla och Ljungskile. När du anlitar oss kan du känna dig trygg med att revisionen utförs på ett oberoende och professionellt sätt enligt gällande lagstiftning. Revisionen ger dig värdefull information för ditt företags fortsätta utveckling.

Varför revision?

En revision är en oberoende granskning av ditt företags verksamhet. När vi utför en revision går vi igenom företagets årsredovisning, räkenskaper och ekonomi. Under arbetet identifierar och kartlägger vi risker och möjligheter som kommer vara användbart i ditt företags fortsatta utveckling.

Därför ska du göra en revision:

  • Skapar en trygghet för dig och ditt företag
  • Ger stöd i utvecklingen av din verksamhet
  • Ger dig en överblick över risker och möjligheter
  • För trovärdigheten såväl internt som externt
  • Ger insikter som leder till förbättringsarbete
  • Få stöd i ekonomiska frågor och utmaningar

Läs mer om revision hos Revisorsinspektionen.

När du behöver revision i Uddevalla och Ljungskile

Baker Tilly Sek hjälper dig med revision i Uddevalla och Ljungskile. Du kan känna dig trygg med att en auktoriserad revisor med kompetens och erfarenhet finns med under hela arbetes gång. Kontakta oss så kan vi prata vidare om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.